Stand på Demens Dagene 2017

I år deltog jeg som udstiller på Demens Dagene i Tivolis Kongress Center 8. og 9. maj. Demens Dagene var et tilløbsstykke med over 1200 deltagere. Jeg havde dejlig travlt [...]

Skiltning kan godt være smuk

Skiltning er vigtig og behøver bestemt ikke være kedelig. For personer med demens er det meget vigtigt, at der er nogle gode pejlepunkter i omgivelserne. De skal være nemme at genkende […]

SATSPULJE 2016

PULJE – Den rette indretning af en bolig kan stimulere følelser og mindske urolighed, depression og aggressiv adfærd hos mennesker med demens. Sundheds- og Ældreministeriet udmelder nu en pulje på […]