skip to Main Content

dame m Musicbox L cut

Optimering af Omgivelser

Personer med demens har rigeligt med udfordringer i dagligdagen. Ved at indrette deres omgivelser på en måde, der støtter og stimulerer dem, kan vi gøre livet lettere og sikrere for dem.

‘Hænder’ er dyre, og på mange institutioner er der skåret ind til benet i forhold til personale. Dette medfører, at personer med demens oftere overlades uden direkte kontakt til plejepersonale, og derfor er de fysiske rammer ekstra vigtige. Omgivelserne skal være trygge, støttende og stimulerende. Den rette indretning letter dagligdagen for både beboere og ansatte.

Når en person med demens flytter på plejehjem, så er plejehjemmet deres nye hjem og det skal selvfølgelig være rart og trygt. Indretningen, haven og arkitekturen skal derfor tilgodese særlige behov og ikke være et udtryk for, hvad arkitekten, ledelsen eller andre synes er pænt, stilfuldt og ‘effektivt’ .

Mange ændringer koster ikke særlig meget at udføre, men har en meget stor betydning for trivsel og sikkerhed.

På verdensplan er der meget forskning inden for demens, og forskning om hvordan man kan optimere de fysiske rammer (både indendørs- og udendørsarealer). Det er denne forskning samt anvisninger vedrørende indretning til demente fra Statens Byggeforskningsinstitut SBI-ANVISNINGER , som mine anbefalinger bygger på.

Back To Top