skip to Main Content

Indendørs

Beboerne på plejehjem opholder sig langt det meste af tiden inden døre. Det er deres hjem, og det skal derfor gerne være mere hjemligt og rart end institutionelt og sterilt.

I min rådgivning vedrørende indretning ser jeg på følgende: lys, farvevalg, kontraster, genskin, materialevalg, akustik, ruminddeling, tv, køkken, planter, dyr, adgangsforhold til bla. udendørsarealer, udsyn til naturen, skiltning, møbler, service, kunst og musik.

Noget af det vigtigste og ofte nemmeste at starte med er en justering af lys og lydforhold. Jeg har derfor valgt at skrive en lille smule om der her.

Lys og akustik:

Mange personer med demens oplever en ændring af deres følsomhed og opfattelsesevne i forhold til deres omgivende miljø på grund af den nedsatte evne til at fortolke sanseindtryk. Dette forværres af en aldersbetinget forringelse af syn og hørelse (1). Ældre kan have behov for op til 5 gange så stærkt lys som yngre (2). Som tommelfingerregel skal lyset minimum fordobles i forhold til det, vi betragter som normalt eller behageligt.
For eksempel kan den rette belysning ved spisebordene øge madindtaget (3). I to undersøgelser resulterede en forøgelse af lyset til 2500 lux i bl.a. fællesområder i bedre søvn og mindre uro (4). Dagslys er vigtig for trivslen og har mange gode egenskaber, dog skal man være opmærksom på lys og skyggers bevægelse i rummet og sørge for at kunne skærme af ved kraftigt sollys.
Skygger, mørke områder og genskin forringer den dementes mulighed for at tolke sanseindtrykkene og kan medføre frygt og emotionelle udbrud.

Sammenlignet med andre ydre stimuli har dårlige lydforhold de mest skadelige konsekvenser (5). Gulvtæpper, gardiner, ruminddeling, isolation med mere kan afhjælpe dette.

Jeg håber, at det fremgår af ovenstående at bare en gennemgang og ændring af akustik, lys og kontraster vil betyde bedre rammer, øget trivsel og færre ulykker.

 

1(Van Hoof, 2010), 2(Brawley, 2001), 3(Brush, m.fl, 2002), 4(Calkins, 2003; Calkins, 2009), 5 (Dewing, 2009).

Back To Top