Jeg tilbyder

Specialviden, inspiration, sparring, gennemgang af muligheder, prioritering af projekt, projektering inkl. budget, udformning af ansøgning til satspulje, gennemgang af planer for nybyggeri

 1. Gennemgang af plejehjem/center eller dele af det med henblik på mulige projekter.                                                                                    Jeg ser på lys, akustik, farver, kontraster, materialer, indretning, skiltning, haven med mere. Efter gennemgangen tager vi en snak, og efterfølgende laver jeg en prioriteret liste over mulige forbedringer.
 2. Gennemgang af specifikke ønsker.                                                                                                                                                                          Med udgangspunkt i de ønsker eller projekter I allerede har, ser jeg på, hvorledes de på bedst mulig måde kan tilgodese de      demente beboere. Dette gælder også for nybyggeri.
 3. Søgning af Satspulje for demente 2016 og 2017                                                                                                                                                Ønsker I at søge puljemidler til et projekt, kan jeg tilbyde sparring og assistance til udformning af:
  • a. ansøgning
  • b. projektbeskrivelse
  • c. budget
  • d. entreprise

Rent praktisk:
Jeg kommer efter aftale, ud til jeres plejehjem og laver en gennemgang af de fysiske rammer med henblik på at se, hvad der kan gøres for, at de bliver mere demensvenlige. Det kan være både indendørs og udendørs forhold. Gennemgangen foretages med en nøgleperson fra afdelingen samt evt en fra ledelsen. Dette gør jeg for at sikrer forankring, forståelse og engagement i den enkelte afdeling.

Efter besøget sender jeg en prioriteret liste over de vigtigste ændringer samt en rapport. Rapporten beskriver, de anbefalede ændringer og kan bruges som arbejdsredskab af ledelsen og på afdelingen. De foreslåede ændringer baseres på SBI’s anbefalinger og relevant forskning. For at sikre et godt resultat er to efterfølgende telefonkonsultationer inkluderet i prisen.

(Det er muligt at fravælge rapporten)

I er altid velkomne til at ringe til mig.

Jeg samarbejder med specialister, som kan inddrages efter behov.