skip to Main Content

L cut closeup babuska!

coaching

Coaching og kulturændring på plejehjem:

I forbindelse med ændringer i de fysiske rammer på et plejehjem opstår der ofte behov for at ændre rutiner og tankegange.

Jeg tilbyder derfor coaching til ledelse og personale. Selv de bedste omgivelser vil være næsten uden effekt, hvis ikke den rette ånd og tankegang er tilstede. Ledelsens holdninger, motivation og opbakning er helt central, og personalet skal høres og inddrages for at få ændringer implementeret.

Ring til mig og lad os tale om, hvordan jeg vil kunne støtte jer bedst muligt i processen.

Back To Top