skip to Main Content
Demensvenligt Danmark Workshop I Herning

Demensvenligt Danmark workshop i Herning

I midten af maj blev jeg inviteret af Demens Alliancen til at deltage i en to-dages workshop i Herning. Formålet var at komme med ideer til, hvordan vi kan gøre Danmark mere demensvenligt.

Jeg blev bedt om at holde et inspirations-indlæg på første dagen. Her gjorde jeg blandt andet opmærksom på, hvor utroligt individuelt demens kan komme til udtryk hos forskellige mennesker. Det er derfor næsten misvisende at tale om demens som en samlende betegnelse. Demensvenlige tiltag skal derfor tænkes meget bredt. Udbyttet af disse tiltag vil være meget individuelt. Afslutningsvis fortalte jeg om erfaringer og nye tiltag gjort i England.

I den gruppe jeg deltog i arbejdede vi med transport, og vi præsenterede den demensvenlige bus.

Back To Top