skip to Main Content

pårørende i rullestolhænderLcut

Pårørende

Støtte til dig der støtter en anden

Når demens, kræft eller en anden alvorlig sygdom rammer, ændrer tilværelsen sig fra den ene dag til den anden. Som pårørende kan der være mange nye roller at påtage sig, følelser der ikke alle er lige velkomne, samt mange nye opgaver og overvejelser. Det kan være meget hårdt og stressende at være pårørende, og ofte rettes al hjælp og opmærksomhed kun mod den syge. De pludselige udfordringer, kan dog nogen gange berige forholdet til den anden, til dig selv og til livet.

Hvad kan du gøre for at klare situationen, uden selv at gå ned med flaget? Hvordan har andre tacklet det? Hvordan kan du få hjælp til at forstå og erkende egne reaktioner? Hvordan kan du yde den bedste støtte? Kan I tale sammen om de udfordringer, der er? Har du nogen at tale med?

Den engelske kræftlæge Dr.Rosy Daniel har mødt og arbejdet med utallige kræftpatienter. Hendes erfaringer, iagttagelser og viden, har hun på fantastisk vis forstået at koge sammen til en mentoruddannelse samt støtteprogrammer for syge og deres pårørende (Health Creation). Med udgangspunkt i Dr. Rosy Daniels programmer kan jeg som mentor støtte dig i din situation og hjælpe dig med det, der udfordrer dig allermest lige nu. Programmet er en støtte til alle pårørende.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre, om det er noget for dig. Bor du langt væk fra mig eller har du svært ved at forlade hjemmet, så kan jeg sagtens hjælpe dig med sessioner via telefonen.

Back To Top