skip to Main Content
Satspulje Til Demensboliger

Satspulje til Demensboliger

Det er en stor glæde at kunne skrive denne post, der er nemlig afsat penge til indretning af demensboliger!

Sundheds- og Ældreministeriet udmelder i 2015, 2016 og 2017 en satspulje med 16 millioner pr. år. På ministeriets hjemmeside står der således: “Sundheds- og Ældreministeriet udmelder en pulje på 16 mio. kr. til forbedringer af plejeboliger til borgere med demens. Kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre kan søge puljen til mindre ombygninger eller nyindretninger af eksisterende plejecentres boliger eller fællesarealer….Der udbydes derfor en pulje til demensboliger, som skal bidrage til, at de fysiske rammer i højere grad imødekommer demensramte beboeres behov og skaber trygge og sikre rammer for en god hverdag for beboere med demens. Der er afsat 48 mio. kr. i alt, som udmeldes over tre runder i 2015-2017 med 16 mio. kr. hvert år. Dette er første udmelding af puljen.”

Fristen for 2015 var den 3. december. Nu gælder det om at blive klar til at søge, når puljen udmeldes i 2016. Dette vil i følge ministeriet formentlig ske i slutningen af første kvartal. (Da puljen ikke er udmeldt i øjeblikket, er det desværre ikke muligt at læse om den på ministeriets hjemmeside: sum.dk)

Et af kriterierne for ansøgningen er, at ændringerne skal være i tråd med SBI’s anbefalinger. Her kan jeg rådgive idet mine anbefalinger (indendørs som udendørs) bygger på den seneste forskning og fuldt lever op til SBI’s anbefalinger.

Har I et ønske om at forbedre rammerne for de demente på jeres plejehjem så står jeg til rådighed med vejledning og rådgivning.

Back To Top