skip to Main Content

dame m Musicbox L cut

Optimering af Omgivelser

Personer med demens har rigeligt med udfordringer i dagligdagen. Jeg arbejder derfor med at optimere omgivelserne på plejehjem, så de støtter, stimulerer og gør livet lettere og sikrere for beboerne.

‘Hænder’ er dyre, og på mange institutioner er der skåret ind til benet i forhold til personale. Dette medfører, at personer med demens oftere overlades uden direkte kontakt til plejepersonale, og derfor er de fysiske rammer ekstra vigtige. Den rette indretning letter dagligdagen for både beboere og ansatte.

Når en person med demens flytter på plejehjem, så er plejehjemmet deres nye hjem og det skal selvfølgelig være rart og trygt. Indretningen, haven og arkitekturen skal derfor tilgodese særlige behov og ikke være et udtryk for, hvad arkitekten, ledelsen eller andre synes er pænt, stilfuldt og ‘effektivt’ .

Selv ændringer, som ikke koster alverden, kan have en meget stor betydning for trivsel og sikkerhed.

På verdensplan er der meget forskning som omhandler optimering af de fysiske rammer i forhold til demens. Det er denne forskning samt anvisninger vedrørende indretning til demente fra Statens Byggeforskningsinstitut SBI-ANVISNINGER , som mine anbefalinger bygger på.

Back To Top