skip to Main Content

Jeg tilbyder

Specialviden, inspiration, sparring, gennemgang af muligheder, prioritering af projektet, udformning af ansøgning til satspulje, gennemgang af planer for nybyggeri.

Gennemgang af plejehjem/center eller dele af det med henblik på mulige projekter.

INDENFOR: Jeg ser på lys, farvevalg, kontraster, genskin, materialevalg, møblering, akustik, ruminddeling, tv, køkken, planter, dyr, adgangsforhold til  udendørsarealer, udsyn til naturen, skiltning, møbler, service, kunst og musik. Efter besøget sender jeg en udførlig rapport med anbefalinger og forslag.

UDENFOR: Jeg ser på adgangforhold, indhegning og sikring af udearealet, muligheder for læ og overdækning, gangearealer – bredde, forløb og belægning, variation, muligheder for aktiviteter, dyrehold mm.

Gennemgang af specifikke ønsker.
Med udgangspunkt i de ønsker eller projekter I allerede har, ser jeg på, hvorledes de kan gøres så demensvenlige som muligt. Dette gælder også for nybyggeri.

Workshops og sparring.
Jeg kommer ud og underviser i demensvenlig indretning og hvad det er I skal holde øje med. Jeg kan sparre med jer komme med indput til hjemmesider og andet materiale.

Søgning af Satspulje.
Ønsker I at søge puljemidler til et projekt, kan jeg tilbyde sparring og assistance til udformning af:

a. ansøgning

b. projektbeskrivelse

c. budget

RENT PRAKTISK:

Jeg kommer ud til jeres plejehjem og laver en gennemgang af de fysiske rammer med henblik på at se, hvad der kan gøres for, at de bliver mere demensvenlige. Det kan være både indendørs og udendørs forhold. Gennemgangen foretages med en nøgleperson fra afdelingen samt evt en fra ledelsen. Dette gør jeg for at sikrer forankring, forståelse og engagement i den enkelte afdeling.

Efter besøget sender jeg en billedunderstøttet rapport. Rapporten beskriver, de anbefalede ændringer og kan bruges som arbejdsredskab af ledelsen og ude på afdelingerne. De foreslåede ændringer baseres på SBI’s anbefalinger og relevant forskning. For at sikre et godt resultat er en efterfølgende telefonkonsultation inkluderet i prisen.

I er altid velkomne til at ringe til mig. Mobil: 20730110

Jeg tilbyder gennemgang af indendørs og udendørs arealer.

Jeg samarbejder med specialister, som kan inddrages efter behov.

Back To Top