skip to Main Content

SPØRG OG SVAR MED BILLEDER  giver personer med demens en stemme.             

SPØRG OG SVAR MED BILLEDER er et redskab til at interviewe personer med op til middelsvær demens. SPØRG OG SVAR MED BILLEDER har flere anvendelsesmuligheder. Så snart man har lært teknikken og er fortrolig med den, viser mulighederne sig. SPØRG OG SVAR MED BILLEDER åbner for dialog, hjælper til at opbygge relationer, afdækker behov, er en del af personcentreret pleje og bidrager til livskvalitet for personen med demens.

Kursus:

Målgruppe:

Sundhedspersonale, demenskoordinatorer, tilsynsmyndigheder, ergoterapeuter, konsulenter, hjemmeplejen.

Kurset består af to halve dage. På kurset undervises der i:

  • anvendelse af SPØRG OG SVAR MED BILLEDER som redskab til kvalitetssikring.
  • anvendelse af SPØRG OG SVAR MED BILLEDER til samtale om trivsel, behov, interesser med mere.

Baseret på forskning er der udarbejdet spørgsmål til disse to anvendelsesmuligheder. Forskningen har kigget på, hvilke områder der betyder mest for trivslen for personer som bor på plejehjem.

På første dagen undervises der i:

  • interview teknikken
  • brugen af de udarbejdede spørgsmål
  • at vurdere niveauet af demens i forhold til, hvem der kan have udbytte af et billedunderstøttet interview.
  • forberedelse af interviewet
  • opfølgning og handleplan

Der indgår øvelser og afprøvning af teknikken.

På anden dagen ca. 2-3 uger efter:

Denne halve dag bruges til at gennemgå cases som deltagerne medbringer. Der gives feedback og uddybning.

Vi arbejder med opfølgning til kvalitetssikring og udarbejdelse af handleplaner.

Der uddeles diplom.

 

Flotte nye specielt designede kort til plejesektoren.

Jeg har i samarbejde med en tegner udviklet et nyt sæt kort, med motiver af ældre til ældre. Motiverne omhandler situationer fra livet på et plejehjem.

Disse kort sælges i forbindelse med kurset.

Jeg kommer til jer og underviser. Ring og få et tilbud.

      

SPØRG OG SVAR MED BILLEDER er udviklet sammen med TalkingMats specielt til demensområdet.

Rosemary Hurtley har sammen med en kollega og TalkingMats udviklet dette redskab. Det stammer fra England og hedder oprindelig 360PQ. Navnet er opstået fordi dette interview-værktøj er en del af et meget større program: 360 Standart Framework. 360 Standart Framework er et gennemarbejdet, forskningsbaseret og akkrediteret ledelsesværktøj. Formålet med dette værktøj er at skabe personcentreret pleje af meget høj kvalitet.

For at danne sig et billede af, hvordan plejehjemmet rent faktisk opleves og fungerer bliver beboere, pårørende og personale involveret og hørt. For at give beboere med vanskeligheder en stemme blev 360PQ (SPØRG OG SVAR MED BILLEDER) udviklet.

Alle skal have det godt. Beboerne, personale og de pårørende. Et plejehjem af høj kvalitet er derfor:

  • et sted man er glad for at bo
  • en god arbejdsplads
  • et sted som er rart at besøge          

 

Back To Top